O AUTOŠKOLE AUTOPARK VÝUKA ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ CENÍK KONTAKT

VÝUKA


Teoretická část výuky probíhá formou kurzu nebo podle individuálního studijního plánu v učebně autoškoly. K výuce používáme moderní audiovizuální techniku a didaktické pomůcky, což přispívá k bezproblémovému a úspěšnému zvládnutí kurzu