O AUTOŠKOLE AUTOPARK VÝUKA ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ CENÍK KONTAKT

INFO O KURZU SK. B


Řidičský průkaz skupiny B opravňuje řídit:

motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin A1, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou

vozidla zařazená do skupiny B1 i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1


Podmínky pro přijetí do kurzu:

věk 18 let (v den ukončení výcviku)
platná zdravotní způsobilost (ne starší než 3 měsíce)
trvalé bydliště na úžemí ČR
nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti (zákaz řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů)
nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
vyplněná žádost o řidičské oprávnění

Na 1. hodinu výuky si přineste vyplněnou přihlášku a zálohu na kurz 3.000 Kč.

Pokud máte zájem o přihlášení do kurzu, prosím klikněte na odkaz "Přihlásit se do kurzu", abychom přibližně věděli, kolik žadatelů se hlásí.Rozsah výcviku:


Výuka

Přibližná délka kurzu: 2,5-3 měsíce
Teorie se koná vždy 1x týdně 3 vyučovací hodiny (1 vyuč. hodina = 45 min)


Výcvik

Celkem hodin výcviku: 28
1 h jízdy = 45 min

2 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktická zdravotní příprava

Ceník

základní cena
7.900 Kč
studenti
7.500 Kč
doplňkový výcvik
250 Kč/h
zapůjčení vozidla na opravnou zkoušku z jízdy
200 Kč
neomluvená hodina z praktických jízd
250 Kč

POPLATKY MAGISTRÁTU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti
700 Kč
Opravný test z pravidel silničního provozu
100 Kč
Opravná zkouška z praktických jízd
400 Kč

Výcviková vozidla
Škoda Fabia 1,9
Škoda Fabia 1,2
Škoda Yeti 1,2 (náhradní vozidlo)

 

Učitelé

Karel Etflaiš - výuka teorie a praktického výcviku (jezdí s "zelená Škoda Fabia")
Luděk Bernát - výuka teorie a praktického výcviku (jezdí s "modrá Škoda Fabia")

 Zkouška

Závěrečné zkoušky se absolvují na odboru dopravy v Hradci Králové. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Zkouška se skládá z testu pravidel silničního provozu a z praktické jízdy.

Jestliže žadatel při zkoušce neprospěl, může ji opakovat nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání neúspěšné zkoušky, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců ode dne konání první zkoušky. Jinak je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.